Hjärnans ”brus” nyckel till lyckad psykiatrisk behandling

Genom att mäta snabba förändringar i hjärnans aktivitet, sådant som tidigare setts som ”brus”, kan man förutspå om en psykiatrisk behandling kommer att lyckas eller inte. Hjärnans variabilitet är den starkaste och mest pålitliga indikatorn för behandlingsresultatet.

Inom psykiatrin är det en svår uppgift att bedöma om en patient kommer att förbättras av en behandling. Fluktuationer i hjärnans aktivitet, från sekund till sekund, kan på ett tillförlitligt sätt förutsäga om patienter med social ångest kommer förbättras av kognitiv beteendeterapi (KBT). Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet och Max Planck Institute for Human Development i Tyskland.

Läs vidare