Intressepolitik

Vi jobbar även intressepolitiskt

Arbetet i ÅSS består inte bara av vår medlemsverksamhet med Öppet hus, samtalsgrupper och liknande aktiviteter. En annan mycket viktig del av arbetet är att på olika sätt försöka påverka myndigheter och allmän opinion i frågor som är viktiga för ÅSS medlemmar och alla andra ångestdrabbade. Vi vet att det finns problem i kontakter med vården, försäkringskassan och andra myndigheter. Detta försöker vi påverka genom att föra en dialog med både politiker och myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Ett sätt att göra detta är att samarbeta med andra intresseorganisationer och det gör ÅSS genom att vara med i Funktionsrätt Sverige (tidigare HSO) – både i Stockholms stad och i Stockholms län. ÅSS har också representanter i flera av Stockholms stads funktionshinderråd, som finns både i de olika stadsdelarna och i stadens förvaltningar. När det gäller samarbetet med psykiatrin finns det brukarråd knutna till vissa kliniker och ÅSS deltar i arbetet i alla befintliga brukarråd för att på olika sätt bevaka vår grupps intressen.

Vi kan inte ta upp enskilda ärenden men om du har förslag på frågor av allmänt intresse som ÅSS borde driva i kontakterna med myndigheterna är du välkommen att kontakta oss.

ÅSS intressepolitiska program