KBT via internet kan ge likvärdig effekt som vanlig KBT vid social ångest

I en ny forskningsgenomgång finner SBU att internetförmedlad KBT (iKBT) skulle kunna vara ett alternativ till traditionell behandling vid social ångest (social fobi). Behandlingen innebär att patienten på egen hand går igenom ett program med kognitiv beteendeterapi, KBT, via sin dator.

Läs vidare