Klienter sökes till psykoterapi under handledning

Jenny heter jag och jag läser just nu min grundläggande psykoterapiutbildning hos Sverigehälsan i Stockholm. I augusti påbörjar jag min handledning och jag söker klienter som skulle vilja inleda en behandling med inriktning på kognitiv beteendeterapi.


Under min andra termin hjälper jag bland annat personer  med exempelvis ångest, fobier, social fobi, agorafobi, paniksyndrom, stress, depression, GAD, livsstilsproblem, OCD, med mera. 


Kognitiv beteendeterapi är en effektiv form av psykoterapi och en terapiform som rekommenderas av Socialstyrelsen i flera av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn och vuxna. KBT är en behandlingsmetod som bygger på hur man samspelar med sin omgivning, hur man tolkar situationer och hur man reagerar i olika situationer.


Terapin bedrivs i strikt tystnadsplikt i enligt med patientsäkerhetslagen (2010:659).
Terapin bedrivs utan avgift då den sker under utbildning och kommer att ske fysiskt på plats i centrala Stockholm. Exakt plats kommer naturligtvis vara klart till första sessionstillfället med klienten (som ska starta i mitten/slutet av augusti).


Har du något som du skulle vilja ha hjälp med så är du varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag gärna mer om mig själv och om terapin. Mina kontaktuppgifter finns nedan.
jenny.stiernstedt@icloud.com tel: 0707149971