Klienter sökes

Hej! Jag söker nu nya klienter under min psykoterapiutbildning med inrikting på KBT med start i januari 2022. Under min tredje  termin hjälper jag bland annat personer med exempelvis ångest, fobier, social fobi, agorafobi, paniksyndrom, stress, depression, GAD, livsstilsproblem, OCD, med mera.

Kognitiv beteendeterapi är en effektiv form av psykoterapi och en terapiform som rekommenderas av Socialstyrelsen i flera av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges tillindivider, par och grupper för olika problem hos barn och vuxna.

KBT är en behandlingsmetod som bygger på hur man samspelar med sin omgivning, hur man tolkar situationer och hur man reagerar i olika situationer. Terapin bedrivs i strikt tystnadsplikt i enligt med patientsäkerhetslagen (2010:659).

Terapin bedrivs utan avgift då den sker under utbildning och vi träffas på Nybrogatan 6 i centrala Stockholm. 


Har du något som du skulle vilja ha hjälp med så är du varmt välkommen att kontakta mig, så berättar jag gärna mer om mig själv och om terapin.

Mina kontaktuppgifter: e-post: jenny.stiernstedt@icloud.com Mobil: 070-714 99 71