Kunskapsguide för anhörig

Digital kunskapsguide för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Kunskapsguiden vänder sig till dig som står nära en vuxen person med psykisk ohälsa. Där kan du lyssna till anhörigas berättelser, du möter också personal som i sitt arbete träffar personer med psykisk ohälsa. De berättar om vilket stöd som finns att få och om vanliga frågor som anhöriga kan ha.

Du hittar kunskapsguiden hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga