Minds självmordslinje

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Här kan du chatta anonymt med våra volontärer dygnet runt, årets alla dagar.

Stödjande filmer för den som väntar

Mind har byggt ett väntrum i chatten. Där hittar besökaren lugnande verktyg, andras berättelser och en kööversikt. De har också gjort sju filmer för den som har ångest, självmordstankar eller väntar på en ledig volontär. Det går att se filmerna utan att öppna chatten.

Till Minds chatt och stödjande filmer