Nu föreslås en ny stödlinje för psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten har nu lämnat sin rapport där de har analyserat behovet av en nationell stödlinje för psykisk hälsa.  Myndigheten anser att det finns behov av en nationell aktör som erbjuder professionellt – och anonymt – samtalsstöd via telefon, chatt och andra digitala kanaler. Detta som ett viktigt komplement till civilsamhällets utbud av stödfunktioner samt hälso- och sjukvårdens ordinarie insatser, skriver NSPH.