Nu startar vi en ny samtalsgrupp – välkommen med din intresseanmälan!

Under hösten startar vi på ÅSS Stockholm en ny samtalsgrupp. Gruppen kommer att träffas varannan onsdagkväll kl 18.00 – 19.30.

Välkommen med din intresseanmälan! Anmälan och frågor: styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076 – 780 16 50 (telefonsvarare).

Genom våra samtalsgrupper vill vi ge deltagarna möjligheter att träffa andra som också har problem med ångest. Att träffa och prata med andra med liknande erfarenheter kan för många vara en hjälp och ett stöd när det gäller att hantera de egna problemen.

I samtalsgrupperna är det medlemmar som träffas och gemensamt gör man gruppen till vad den blir – det finns inte någon särskild ledare utan alla bidrar med sina egna erfarenheter och synpunkter.

Vi utgår naturligtvis från att det som sägs i gruppen stannar inom gruppen, det ska man inte föra vidare till andra.

I en samtalsgrupp kan man förvänta sig att få medkänsla, förståelse och möjlighet att dela erfarenheter men man kan inte räkna med att få råd om sådant som sköts av vården, som behandlingar med läkemedel och/eller terapi.

Samtalsgruppen kan ses som ett sätt att få hjälp med att själv jobba med sin ångest – en självhjälpsgrupp.

Det vi sysslar med i ÅSS är inte istället för den medicinska vården utan ska ses som ett komplement till denna. Till den som har ångestproblem ger vi alltid rådet att i första hand kontakta sjukvården, lämpligen sin vårdcentral eller husläkare.

Det är viktigt att tänka på att om gruppen ska fungera bra behöver alla både ge och ta, man kan få stöd av de andra deltagarna men man är också själv viktig för de andra.

Av den anledningen är det önskvärt att det finns en kontinuitet i en samtalsgrupp – ju fler gånger man träffas desto bättre lär man känna varandra och desto mer kan man tillsammans få ut av gruppen. Att lära sig hantera och leva med sin ångest är ett arbete på lång sikt – det finns inga snabba genvägar

Man ska också ha i minnet att om man börjat i en grupp kan det kännas tråkigt för de andra i gruppen om man slutar komma på mötena, framför allt om man bara uteblir utan att meddela det. Det kan finnas skäl att sluta, men då är det väldigt bra att man talar om det och gärna också berättar varför man slutar.

Om du på grund av din ångest har problem med att ta dig till/från vår lokal får du gärna ta med en anhörig eller annan som ledsagare. Vid gruppens samtal vill vi dock att det är du som ångestdrabbad som deltar och eventuella ledsagare ber vi vänta någon annanstans.

Om du mest är intresserad av att få veta mer om ångest i allmänhet och kanske om föreningen kan det vara bättre att börja med att komma på Öppet hus för att sedan så småningom kanske söka sig till en samtalsgrupp. För frågor om föreningen kan du också maila till styrelsen@angest-stockholm.se eller ringa vår telefon 076-7801650