Högkänslighet

Högkänslighet brukar förkortas HSP (highly sensitive person). HSP är inte en sjukdom eller funktionsnedsättning utan ett personlighetsdrag. Man räknar med att 15 – 20 % av befolkningen är HSP. Det är medfött och finns även hos djur. Hjärnan hos en individ som är högkänslig fungerar delvis annorlunda än hos majoriteten.

Några exempel på hur det kan vara att leva som HSP

 • Man lägger märke till sådant som går andra förbi. Man tar in många intryck i hjärnan och reflekterar mycket över det man upplever.
 • Man blir lätt stressad och överbelastad. Eftersom man lägger märke till allting får man så mycket intryck att man av naturliga skäl lättare blir överstimulerad i miljöer och sammanhang som är intensiva, komplexa, röriga eller obekanta.
 • Som högkänslig är man känslig för starkt ljus, starka dofter, tyger som skaver mot huden, oreda, stök och bakgrundsljud. Sådant som andra kanske inte ens lägger märke till kan medföra stark trötthet och omöjliggöra koncentration.
 • Som högkänslig undviker man situationer som leder till för mycket intryck, stress och som är för omskakande. Lugn, trygghet och minskat antal intryck är däremot välgörande.
 • Som HSP är man mycket medveten om andras känslor och stämningar.
 • Om människor tycker att miljön i t ex ett rum inte är behaglig brukar den högkänslige veta vad som behöver åtgärdas, t ex hur belysningen skulle behöva ändras för att rummet skulle bli trevligare att vistas i.
 • En högkänslig kan vara introvert eller extrovert, även om det är vanligare att man är introvert. HSP ska dock inte förväxlas med att vara blyg eller med social fobi. Den högkänslige behöver mycket ensamtid för att återhämta sig och vila från alla intryck, känslor och stimulans som hjärnan hela tiden bombarderas med.
 • En HSP blir lätt berörd av konst, musik, smaker och dofter och kan uppskatta och njuta mycket av sådant.
 • Personer med HSP är ofta samvetsgranna, noggranna och försöker undvika kritik.
 • Att arbeta under tidspress eller att prestera när någon tittar kan vara svårt.
 • HSP har ofta mycket tankar och känslor och därmed ett rikt inre liv.
 • Man har ofta behov av att dra sig tillbaka i ensamhet, i ett lugnt och tyst rum, där man själv kan kontrollera vilka sinnesintryck som drabbar ens hjärna (ljud, ljus osv). Ensamhet, stillhet och tystnad är livsviktigt.
 • HSP innebär ofta låg självkänsla eftersom känslighet ofta föraktas och kritiseras i vårt samhälle. Om man hela tiden höra att det ”är något fel på en” och att man ”är överkänslig” är det svårt att tillägna sig en god självkänsla.
 • Många har som barn och vuxna ofta fått höra av andra att de är ”överkänsliga”.

I dagens samhälle där stresstålighet och okänslighet är övervärderade kan det vara svårt att leva som HSP. Ett skäl är att man ofta får utstå kritik från en oförstående omgivning, vilket lätt leder till ångest och nedstämdhet. Ett annat skäl är att man blir överstimulerad vilket leder till hjärnstress, om man inte har möjlighet att skapa en livssituation där man kan kontrollera mängden intryck och stimulans. Det är inte så lätt att bygga upp en livssituation där man kan ta hänsyn till sina behov som HSP, varför den som har egenskapen ofta får leva ett helt liv med alltför stark stress. Som verkligheten ser ut är det därför många med HSP som uppfattar sin läggning som en funktionsnedsättning. Vår erfarenhet inom ÅSS är att det är vanligt att personer som kommer till oss med någon ångestdiagnos, ofta är födda högkänsliga.

Det finns likheter mellan HSP och generaliserat ångestsyndrom (GAD). Både den högkänsliga och den som har GAD blir lätt överbelastad, stressad och utmattad, vilket leder till olika kroppsliga symptom. Bägge uppfattas ofta som ”överkänsliga” och krångliga eftersom de har svårare att orka med och klara av allt som ”alla andra” verkar göra. Bägge tenderar också att vara lättskrämda och hoppar högt vid plötsliga ljud, kan ha svårt med koncentrationen, och är vaksamma på det som händer i omgivningen.

Vad kan man göra för att må bättre? Fundera över hur dina behov ser ut och anpassa din tillvaro efter detta så mycket som möjligt. Se till att du får tid för återhämtning, vila från intryck, ensamhet. Boka inte in för mycket. Lär dig att säga nej. Lär dig att hålla på dina gränser och att ge utrymme för sådant som du behöver – oavsett vad andra tycker. Den som är känslig får ofta utstå kritik från en oförstående omgivning så det är avgörande att man lär sig att sätta gränser och respektera sina egna behov. Ta vara på det positiva med att vara högkänslig, tänk på att du upplever och noterar mycket som andra missar. Detta är en gåva som du kan använda dig av.

För mer information om HSP rekommenderar vi Elaine Arons bok ”Den högkänsliga människan: konsten att må bra i en överväldigande värld”.