Patienters upplevelser av misslyckad terapi

Den här studien syftar till att kartlägga patienters upplevelser av misslyckad terapi. Med misslyckad terapi menar vi i detta fall en terapi eller psykologisk behandling som man avbryter i förtid eller som inte ger önskad effekt.

Karolinska institutet söker därför deltagare som har erfarenhet av att ha avbrutit eller känt sig missnöjd med en terapi de påbörjat under de senaste två åren. Vi är framför allt intresserade av deltagare som upplever att deras terapeut helt eller delvis bidrog till den misslyckade terapin. Läs mer