Regeringsuppdrag om en nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten får ett uppdrag gällande en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa eller suicidalitet samt anhöriga och närstående. En nationell stödlinje ska erbjuda ett professionellt och anonymt samtalsstöd via till exempel telefon eller chatt. Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folksjukdomar och regeringen har fortsatt satsningen för att minska och förebygga psykisk ohälsa under den pågående covid-19-pandemin. Läs vidare