Är du intresserad av att gå i samtalsgrupp?

Vi har lediga platser i onsdagsgruppen, som träffas varje onsdag kl 18.00.

Anmäl ditt intresse till oss via:

e-post: styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076 – 780 16 50 (telefonsvarare) så återkommer vi till dig.

Genom våra samtalsgrupper vill vi ge deltagarna möjligheter att träffa andra som också har problem med ångest. Att träffa och prata med andra med liknande erfarenheter kan för många vara en hjälp och ett stöd när det gäller att hantera de egna problemen.

I samtalsgrupperna är det medlemmar som träffas och gemensamt gör man gruppen till vad den blir – det finns inte någon särskild ledare utan alla bidrar med sina egna erfarenheter och synpunkter.

I en samtalsgrupp kan man förvänta sig att få medkänsla, förståelse och möjlighet att dela erfarenheter men vi ger inte råd om behandlingar och mediciner.

Samtalsgruppen kan ses som ett sätt att få hjälp med att själv jobba med sin ångest – en självhjälpsgrupp.

Om du på grund av din ångest har problem med att ta dig till/från vår lokal får du gärna ta med en anhörig eller annan som ledsagare. Vid gruppens samtal vill vi dock att det är du som ångestdrabbad som deltar och eventuella ledsagare ber vi vänta någon annanstans.

Om du mest är intresserad av att få veta mer om ångest i allmänhet och kanske om föreningen kan det vara bättre att börja med att komma på Öppet hus för att sedan så småningom kanske söka sig till en samtalsgrupp. För frågor om föreningen kan du också maila till styrelsen@angest-stockholm.se eller ringa vår telefon 076-7801650