Se mig hela livet – om äldre med psykisk ohälsa och äldre anhöriga

Många äldre personer lever idag med psykisk ohälsa. Depressiva besvär
bland äldre personer är så pass vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Drygt var tredje kvinna och var femte man över 77 år anger i undersökningar att de har ångest.

I gruppen män över 85 år är suicid fortfarande nästan tre gånger vanligare än bland män under 30 år. Trots att den psykiska ohälsan bland äldre är ett omfattande samhällsproblem kämpar många äldre utan att få rätt diagnos, stöd och behandling.

Den grupp som lite slarvigt brukar kallas ”äldre” innefattar ungefär två
miljoner människor. Det är en spretig grupp av människor, med stora skillnader
i ekonomi, hälsa och möjligheter till egenmakt. Att bli äldre innebär därmed
väldigt olika saker för de som levt ett ”friskt” liv med stort socialt nätverk och
god ekonomi och för de som levt ett isolerat liv med psykisk ohälsa och stora
behov av vård och omsorg. För de äldre som levt länge med psykisk ohälsa kan
behoven av vård och omsorg vara särskilt stora.

Inom det Arvsfondsfinansierade NSPH-projektet ”Åldras och må bra” har
äldre personer med psykisk ohälsa och äldre anhöriga fått dela med sig av sina
erfarenheter kring att åldras. De har också delat med sig av sina erfarenheter av
vård och omsorg. Dessa erfarenheter presenteras i denna rapport.