Självhjälpsbehandling vid ångest och/eller depression över internet

Självhjälpsbehandling vid ångest och/eller depression över internet

Besväras du av oro eller ångest? Eller känner du dig nedstämd, trött eller orkeslös? Upplever du sällan eller aldrig glädje? Om svaret på någon av dessa frågor är ja kan forskningsstudien ”En faktoriell randomiserad kontrollerad studie vid ångest och/eller depression där behandlingsform, behandlingslängd samt modererat diskussionsforum kontrasteras med varandra” vara något för dig. Forskningsstudien utvärderar effekterna av två typer av psykologisk behandling för ångest och depression. Att uppleva nedstämdhet, oro och ångest är mycket vanligt och det finns steg du kan ta för att må bättre. Läs vidare