Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Hos Uppdrag Psykisk Hälsa finns råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid. Stödlistan påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i Sverige och i vår omvärld, nu senast kriget i Ukraina.