Svårbehandlade självskador och ätstörningar

Statistik visar att självskador och ätstörningar har ökat kraftigt, framför allt bland unga flickor. Den diagnos som ökat mest markant är ätstörningar.

Socialstyrelsen visar i ett faktablad att antalet nya fall av självskador mellan åren 2020-2021 ökat markant. Bland 12-åriga flickor var ökningen nära 80 procent. Ökningen gäller både flickor med tidigare psykiatrisk diagnos och flickor som nu fått en diagnos för första gången.

I ett annat faktablad framkommer att antalet flickor under 18 år som får barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård ökar, liksom de som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Den diagnos som ökat mest markant är ätstörningar.

Ätstörningar kan vara livslånga och direkt livshotande. Cirka 200 000 personer bedöms någon gång ha en ätstörning. Vårdens kvalitet och resultat skiljer sig även åt i landet. Socialstyrelsen har därför beslutat att svårbehandlade ätstörningar och självskador ska omfattas av nationell högspecialiserad vård.

Läs vidare hos Socialstyrelsen