Tänk om jag är sjuk!

Hälsoångest, eller hypokondri som man oftare sa förr, är vanligt bland oss ångestdrabbade. Det finns så mycket i kroppen som kan gå fel, så många signaler man kan fånga upp, och fokusera på. Ångesten kan snabbt växa i en ohanterlig spiral där fokus på symptomen förstärker dem vilket förstås ökar ångesten ännu mer. För det som fastnat i ett hälsoångestskov kan det lätt bli en närmast klaustrofobisk känsla, eftersom man inte kan fly sin kropp. Känslan av överhängande katastrof kan uppta en allt mer och man kanske börjar göra saker som att googla sina symptom, fråga anhöriga om de tror att det är farligt eller boka in läkarbesök.

Om läkaren utreder ordentligt och friskförklarar en så kan det blir en tillfällig, närmast euforisk lättnad, men den ersätts tyvärr ofta alltför snart av mer ångest, kanske på grund av ett nytt symptom eller för att man börjar tvivla på det läkaren sa. Utredde hen mig verkligen ordentligt? Har hen inte missat något?

Vi som plågas av hälsoångest kan ibland uppleva att omgivningen har svårt att ta oss på allvar, och även om de visar att de respekterar våra känslor är det ofta väldigt svårt för anhöriga att verkligen förstå hur djup sjukdomsskräcken kan vara och hur mycket den påverkar en i sin vardag.

”Det känns som att jag skulle vilja krypa ur mitt skinn eller klättra på väggarna”, är en vanligt beskrivning medan partnern som aldrig upplevt något liknande lugnt sitter i soffan och säger något i stil med ”jamen det går över ska du se, det är ingen fara”.

Den drabbade drar sig tillbaka till sovrummet och googlar frenetiskt och känner en isande kyla i magtrakten när det mycket riktigt visar sig att symptomet kan bero på en – visserligen väldigt ovanlig – livshotande sjukdom.

Och så där håller det på.

Vad kan man då göra om man fastnat i detta plågsamma ångesttillstånd där tankar på sjukdom och symptom tar över tillvaron allt mer?

För några år sedan gavs boken ”Tänk om jag är sjuk! Fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi” ut och den rekommenderas ofta av psykologer till den som vill jobba själv med sin hälsoångest. På den här länken kan du läsa ett smakprov ur boken. Boken finns på flera bibliotek i Stockholm.

Internetpsykiatri i Region Stockholm erbjuder också behandling mot hälsoångest i form av KBT via nätet.

För den som vill lära sig lite mer om metoden finns det instruktionsfilmer hos Kompetenscentrum Psykisk Ohälsa. De riktar sig egentligen till behandlare men kan vara intressanta att ta del av för den som vill fördjupa sina teoretiska kunskaper om behandlingsmetoden.