Tillsammans för psykisk hälsa 

Tisdag den 15 november samlas ett stort antal aktörer som på olika sätt arbetar för psykisk hälsa för en manifestation i Ing-Marie Wieselgrens anda. Syftet är att tillsammans lyfta hur viktigt arbetet är för framtiden och hur vi utifrån våra olika arenor fortsätter att ta satsningar för psykisk hälsa vidare. Du kan antingen delta på plats i Stockholm eller digitalt. Anmäl dig här.