Under mina fötter faller världen

Premiär lördag den 20 November kl 17.00

I föreställningen Under mina fötter faller världen möts musikern och danskonstnären Cilla Colt och koreografen och dansaren Ulrika Blåeld Wedin i ett nära samarbete tillsammans med 12 kvinnor.

Vilka kroppar visas? Vilkas berättelse berättas? Vi vill genom att lyfta upp kvinnors berättelser om sina liv i vår samtid visa på något som är viktigt. Skapa en föreställning med kvinnor som berättar sin historia om hur det är att leva idag. En föreställning som inte räds det mörka, det ibland nattsvarta, men som lika snabbt kan fatta tag i de ljusare stråken och se det humoristiska i att helt enkelt vara människa. Vi intresserar oss för mötet mellan kvinnor med olika erfarenheter oavsett danskunskap. Rörelser som springer ur olika typer av kroppar, åldrar och erfarenheter. Ett möte mellan kvinnor, danskonsten och själva livet och där vi undersöker tema som stress och utbrändhet.

Projektet startade med arbetstiteln VÄGGEN som kan vara en symbol för ett hinder utanför oss, ett hinder inom oss. En vägg mellan att vara sjuk eller frisk, en vägg som skapar utanförskap eller låser oss inne. En vägg att braka in i eller en vägg att drömma sig bortom, förbi, krossa, förinta..

I projektet är ensemblen utgångspunkten, materialet och kärnan genom hela arbetet. Processen står i fokus. Arbetet består av ett delande av personliga livshändelser som transformeras till textrader, ord, rörelsedetaljer, improvisatoriska skisser, steg och koreografiskt material. Materialet som uppstår är levande och föränderligt och på ett plan inte möjligt till omtag eller repris. 

Vi dansar föreställningen där allt som sker är ok – såväl planerat som oplanerat. Där vi både är oss själva och en kollektiv närvaro i föreställnings form. Där vi alla kan se oss själva i varandra, såväl den skrattande, hulkande, hon som står på posten, hon som dansar sig manisk, den sömnlöse och hon som plötsligt känner att under mina fötter faller världen.