Våga tala om psykisk ohälsa hos äldre

Till dig som är äldre eller är närstående till en äldre person.

Psykisk ohälsa är vanligt hos äldre personer. Vi blir allt äldre och även friskare högre upp i åldrarna. Men, åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Ungefär en av fyra personer som är 65 år och äldre har någon form av psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra livskvaliteten. Ångest och depression är vanligt bland äldre personer, men långt ifrån alla som mår dåligt söker den hjälp som finns att få.

Se kortfilmen om att våga tala om psykisk ohälsa här