Vara Nere – så rustas unga för livet

Under flera års tid har den självrapporterade psykiska ohälsan bland unga i Sverige blivit allt sämre. En av orsakerna kan vara att vanlig livssmärta ofta tolkas som sjukdom eller något som bör behandlas bort. Oavsett sjukdom eller inte är det viktigt att ta ungas lidande på allvar.

Vi vill höja kunskapen om psykisk ohälsa i målgruppen unga, inspirera till mer dialog och öka förmågan hos unga att stötta sina kompisar och hos vuxna för att kunna ge stöd till de unga som de möter i sin vardag. Läs vidare