Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

Trots att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer är det många som inte söker hjälp. Äldre personers psykiska ohälsa behöver därför uppmärksammas mer. I en kommunikationssatsning lyfter nu myndigheter och organisationer gemensamt att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa.

Ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra livskvaliteten. Men alla som skulle behöva det, söker inte hjälp. Det kan bero på att symtombilden ser annorlunda ut när man blir äldre och för en del kan det kännas svårt att tala om psykisk ohälsa.

– Äldre personers psykiska ohälsa behöver uppmärksammas mycket mer. Det handlar dels om att vård- och omsorgspersonal behöver bli bättre på att känna igen symtom, dels om att öka kunskapen hos de äldre själva, säger Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig i psykiatri på Socialstyrelsen. Läs vidare…