Vill du delta i en enkätstudie om funktionsnedsättning och cykling?

Vi söker både personer med funktionsnedsättning som cyklar och personer med funktionsnedsättning som inte cyklar.

På Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) pågår just nu ett projekt där vi vill undersöka både möjligheter och hinder för personer med funktionsnedsättning att cykla (oavsett om det är en vanlig cykel eller en cykel som är anpassad för en funktionsnedsättning). Idag saknas kunskap om detta. Kunskap om hinder är till exempel viktigt för kommuners och regioners arbete med cykelinfrastruktur, så att den blir tillgänglig för alla. Projektet är finansierat av Trafikverket.

För att delta i studien ska du vara minst 15 år gammal. Vi söker både personer med funktionsnedsättning som cyklar (oavsett om det är ofta eller sällan) och personer med funktionsnedsättning som inte cyklar (oavsett skäl).

Enkäten kommer att vara möjlig att besvara fram till den 31 september 2023.

För att komma till webbenkäten, och till mer information om studien, klicka här

Ansvarig för studien är:

Jonna Nyberg (forskare vid VTI)
Mejladress: jonna.nyberg@vti.se
Mobilnummer: 070 943 04 85

Vill du veta mer om VTI? Klicka här