Vill du delta i en studie som görs av Centrum för psykiatriforskning?

Centrum för psykiatriforskning (CPF) studerar effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykisk ohälsa som depression, ångest, beroende och tvångstankar.

Personer som har psykisk ohälsa kan drabbas extra hårt i pandemin eftersom isolering och förändrade livsomständigheter kan förvärra dessa symptom. Pandemin har också lett till förändringar i vårdutbudet där många vårdkontakter blivit digitala, vilket kan göra det svårare för personer att uppsöka och få tillgång till vård. Med den här studien vill forskarna förstå hur pandemin påverkar dessa personers tillvaro och mående över en längre tidsperiod.

Studien är ett internationellt samarbete med Kings College i London. Den kommer att bidra med viktig kunskap för den psykiatriska vården och personer med psykisk ohälsa.


Läs vidare hos Centrum för psykiatriforskning