Vill du intervjuas för en c-uppsats?

Vart går du för att må bättre?


Jag går termin 6 på socionomprogrammet på Stockholms universitet och skriver just nu en c-uppsats med min uppsatspartner Damla.

Studien handlar om återhämtning från psykisk ohälsa och fokuserar på vilka platser individer söker sig till i vardagslivet för att må bättre.

Vi håller just nu på med rekrytering av individer som vill dela med sig av sina erfarenheter genom en intervju och söker tre respondenter. De enda kraven är att man ska vara över 18 år och själv anse sig ha erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Studier har visat att människor ofta finner platser som de söker sig till för att må bättre. Det kan vara hemma, i naturen eller på träff- och aktivitetslokaler. Vi är intresserade av att träffa dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa och ställa frågor kring vilka platser du söker dig till i vardagslivet för att må bättre. 

Samtalet kommer att spelas in och hålla på i ungefär en timme. Vi garanterar att du kommer förbli anonym i vår uppsats. Intervjun raderas efter att vi blivit godkända på uppsatsen och vi är de enda som kommer att ha tillgång till inspelningen.

Du kan när som helst avbryta vårt samarbete utan att behöva motivera det och utan att det får några konsekvenser för den vård eller det stöd som du får.

Om du vill veta mer eller har bestämt dig för att ställa upp på en intervju kan du kontakta oss genom att maila:

damla.demirtas@hotmail.com alternativt

anna_anderhell@hotmail.com

Vänliga hälsningar,

Anna & Damla