Webbinarium om existensiell folkhälsa

Välkomna till ett kostnadsfritt webbinarium där vi får ta del av olika exempel på hur vi kan tala om livet i olika sammanhang i vårt samhälle den 14 december 2021.

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – kan påverka det psykiska välbefinnandet och kan därför vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ingå som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Läs vidare